Täna on esimene advent – adventus Domini, mil kristlik kirik tähistab kirikuaasta ja Kristuse tuleku ootuse algust.

Advent (ladina keeles adventus Domini – Issanda tulek) on ootamise ja ettevalmistuse aeg enne Kristuse sündi. Kirik läheb oma liturgias vaimselt tagasi aega enne Jumala Poja inkarnatsiooni, nagu toimuks see reaalsuses igal aastal uuesti. Advendiaeg kestab neljandast pühapäevast enne jõule kuni jõuludeni. Igal advendi pühapäeval on oma teema, mille peale tuleks igal inimesel sügavamalt mõelda, sest Kristuse sünnil on neljakordne tähendus: tema tulek maailma ja inimeste südamesse, osalust inimese surmatunnil ja viimast taastulekut.

Esimese advendi sõnum on „Vaata, sinu kuningas tuleb – õiglane ja aitaja“. Järgmisel pühapäeval  ehk teisel advendil räägitakse Kristuse teisest tagasitulekust, mis on ühtlasi ka rahupüha, sest kui Kristuse kuningriik saabub, saabub ka lõplik rahu. Kolmas advent on Ristija Johannese pühapäev, mille sõnumiks on „Parandage meelt, taevariik on ligidal“. Sel ajal peaksid inimesed endas ümber hindama väärad eluviisid või kombed, mis takistavad neil taevariigi lähedalolu mõistmast. Viimane on Maarja pühapäev, kus kõneldakse eelkõige Maarjast ja Issandast, kes on lähedal. Ja jõululaupäeval tähistatakse kuningas Kristuse sündi inimlapsena siia maailma.

Ilusat esimest adventi ja olge hoitud!

Liitu FB grupiga "Konservatiivid"

X