juuni 1, 2023

Kas oled valmis elektrihinna hüppeliseks tõusuks? Just sellise küsimuse esitasin Vabauudiste reporterina mõned aastad tagasi erinevatele inimestele Tallinna tänaval. Loomulikult oli seda küsimust juba tollal ebameeldiv küsida ja täna vastaks need samad inimesed küsimusele täpselt nii nagu tookord, sest elektri hinnatõus ei suurenda ainult meie inimeste igakuist elektriarvet vaid annab kõigi esmatarbekaupade ning teenuste hindadele uue tõuke kerkida kõrgustesse.

Selge see, et elektrihinda mõjutavaid tegureid on palju – alates Skandinaavia elektriturul olulist tasakaalustamisjõudu omavate hüdroelektrijaamade sõltuvusest sademetehulgast ja külmadest ning kuivadest talvedest; looduskatastroofide lühiajalisest ja kaugemast mõjust elektritööstuse arengule; saastekvootide hinna kujunemisest sellest sõltuvatele elektritootjatele; üldisest majanduskasvu tsüklilisusest, lõpetades poliitiliste konfliktidega, mis mõjutavad toornafta hinnaväljavaateid. Need ja mitmed teisedki tegurid avaldavad kas otsest või kombineeritud mõju elektrihinna kujunemisele, millega tuleb arvestada.

Aga kindlasti on elektrihinda võimalik hoida inimväärsena selge poliitilise tahte olemasolul ja seda mitte ainult Toompea poliitikute poolt vaid seda tahet tuleks ellu viia koostöös Eesti Energia juhtkonnaga. Kas elektrihinna tõusu oleks võimalik pidurdada langetades aktsiisi või taastuvenergia tasusid? Kas Eestisse tuleks lõpuks ehitada oma tuumajaam odava elektri tootmiseks? Ma usun ,et need küsimused on pelgalt ainult mõned näited, mis aitaks elektrihinda Eestis hoida tarbija jaoks mõistlikuna. Odav elekter omakorda suurendaks meie majanduse konkurentsivõimet ja ekspordimahtu ning tagaks seeläbi ka kõrgemad palgad. Eesti energiapoliitika lähtealus peab olema võimalikult odav elekter, et parandada inimeste ostujõudu ning Eesti majanduse konkurentsivõimet ja eksporti. Lõppude lõpuks on ju rahvas läbi riigi Eesti Energia omanik.

 

Jaga

Pin It on Pinterest

Konservatiiv